Termisk sprutning – en effektivare och mer versatil ytbehandlingsmetod

Termisk sprutning är en samlingsterm för en grupp avancerade ytbeläggningsprocesser med det gemensamt att beläggningsmaterialet värms upp till det att det smälter och sedan sprutas över den yta som ska beläggas. Vissa av dessa processer har använts i mer eller mindre samma form sedan de etablerades under 1910- och 1920-talen, medan andra har framkommit senare.

Några av fördelarna med att behandla en yta med termisk sprutning är att det enkelt och effektivt går att applicera tjocka beläggningar, upp till flera millimeter, i olika material, såsom metaller, legeringar, plast, kompositer eller till och med keramik. Resultatet blir ofta en högre slitagestyrka, förhöjt korrosionsmotstånd, lätt anpassade friktionsegenskaper, en beläggning som tål höga temperaturer och vars termiska och elektriska ledningsförmåga kan förändras vid behov.

Sprutningen utförs i regel med ett pistolliknande munstycke, och ett flertal olika termiska applikationsmetoder finns beroende på vilket material man arbetar med. Av dessa är plasmasprutning den mest tekniskt avancerade, och den som gör det möjligt att spruta med material med en väldigt hög smältpunkt, till exempel wolframkarbid, kromkarbid och keramer. Plasmagas passerar genom en ljusbåge, hettas upp och expanderar och smälter och sprutar ut det beläggningsmaterial som i pulverform matas in i munstycket.

Andra sprutningsprocesser innefattar flamsprutning med tråd, där en tråd av till exempel rostfritt, kromstål, zink, molybden, aluminium med fler, matas genom sprutmunstycket där de smälter i en oxygen-bränngaslåga. En tryckluftström som tas in från bakom lågan används sedan för att slunga de smälta metallpartiklarna mot arbetsstycket i mycket höga hastigheter. Flamsprutning med pulver fungerar på ett liknande sätt, bara det att beläggningsmaterialet är i pulverform och doseras i gasen innan själva bränningen. På så sätt går det att använda material som inte kan framställas i trådform. I ljusbågeprocessen leds två elektrifierade trådar av samma material genom ett munstycke tills de möts och smälter varandra.

Allt som allt erbjuder termiska sprutningsprocesser ett snabbt och effektivt sätt att belägga ytor för att få dem slitstarka och värmeresistanta, och ge dem exakt de friktions- och ledningsförmågor som behövs för projektet.