Kantpressning

kantpressning

Plåt tål väldigt mycket och är även ett starkt material. För att bearbeta och forma materialet krävs det mycket för att få till det så som man behagar och det löser man enkelt med kantpressning, även kallat kantbockning. Idag finns de en otroligt utvecklad och avancerad teknik som gör kantpressning enkelt och precist.

Med datorteknik som ökar precision och säkerheten i kantpressningen produceras det idag delar av väldigt hög kvalitet. Maskinerna som utför kantpressning kan ha en presskraft från 50 ton och uppåt. Det mest kostnadseffektiva att pressa och böja är plåt som är upp till 1,2 cm tjockt. Det finns många maskiner idag som klarar av stålplåt och andra metaller som är tjockare men det är då svårt att hålla nere kostnaden. Att kantpressning är ett naturligt val när det kommer till bearbetning av plåt beror just på att det är kostnadseffektivt.

Själva kantpressnings maskinen är oftast uppbyggd med ett V format underverktyg ,även kallad dyna, som plåten läggs på. Sedan pressar öververktyget som är knivformat, stansen, mot underverktyget med en väldig kraft. Kantpressning bockar plåten. Beroende på plåtens tjocklek, kraften som nyttjas, maskinens inställning och underverktygets position så skapas det en form utifrån detaljerad specifikation.

Mycket av arbetet skedde innan manuellt av en operatör men idag sker det mesta av arbetet automatiskt. Operatörens uppgift var innan att måtta och mata in bitar på rätt sätt för att få till det önskade resultatet. Numer fungerar operatören mer som en kontrollör eller programmerare och kan vid enstaka tillfällen sköta inmatning manuellt. När det gäller kantpressning för tyngre och större objekt så använder man en robot för inmatning och förflyttning. Arbetet med en kantpress kan se enkelt ut men man behöver en del erfarenhet och kompetens för att lyckas.

Förr i tiden när man höll på med kantpressning så använde man mekaniska bromsar och numer har hydrauliska och elektriska kantpressar tagit över. Den moderna tekniken ger kantpressning bättre precision, vilket är otroligt viktigt för tillverkningen av de olika metallkomponenterna.