Termisk sprutning – en effektivare och mer versatil ytbehandlingsmetod

Termisk sprutning är en samlingsterm för en grupp avancerade ytbeläggningsprocesser med det gemensamt att beläggningsmaterialet värms upp till det att det smälter och sedan sprutas över den yta som ska beläggas. Vissa av dessa processer har använts i mer eller mindre samma form sedan de etablerades under 1910- och 1920-talen, medan andra har framkommit senare.

Några av fördelarna med att behandla en yta med termisk sprutning är att det enkelt och effektivt går att applicera tjocka beläggningar, upp till flera millimeter, i olika material, såsom metaller, legeringar, plast, kompositer eller till och med keramik. Resultatet blir ofta en högre slitagestyrka, förhöjt korrosionsmotstånd, lätt anpassade friktionsegenskaper, en beläggning som tål höga temperaturer och vars termiska och elektriska ledningsförmåga kan förändras vid behov.

Sprutningen utförs i regel med ett pistolliknande munstycke, och ett flertal olika termiska applikationsmetoder finns beroende på vilket material man arbetar med. Av dessa är plasmasprutning den mest tekniskt avancerade, och den som gör det möjligt att spruta med material med en väldigt hög smältpunkt, till exempel wolframkarbid, kromkarbid och keramer. Plasmagas passerar genom en ljusbåge, hettas upp och expanderar och smälter och sprutar ut det beläggningsmaterial som i pulverform matas in i munstycket.

Andra sprutningsprocesser innefattar flamsprutning med tråd, där en tråd av till exempel rostfritt, kromstål, zink, molybden, aluminium med fler, matas genom sprutmunstycket där de smälter i en oxygen-bränngaslåga. En tryckluftström som tas in från bakom lågan används sedan för att slunga de smälta metallpartiklarna mot arbetsstycket i mycket höga hastigheter. Flamsprutning med pulver fungerar på ett liknande sätt, bara det att beläggningsmaterialet är i pulverform och doseras i gasen innan själva bränningen. På så sätt går det att använda material som inte kan framställas i trådform. I ljusbågeprocessen leds två elektrifierade trådar av samma material genom ett munstycke tills de möts och smälter varandra.

Allt som allt erbjuder termiska sprutningsprocesser ett snabbt och effektivt sätt att belägga ytor för att få dem slitstarka och värmeresistanta, och ge dem exakt de friktions- och ledningsförmågor som behövs för projektet.

Har du en roterande värmeväxlare?

En värmeväxlare används när värme ska överföras mellan olika medier så som luft eller vatten. Det finns olika versioner av värmeväxlare vars resultat är det samma. Dessa versioner är bland annat motflödes, medflödes eller roterande värmeväxlare. En värmeväxlare kan användas på en mängd olika ställen, de används för att värma hus, i kylskåp eller i bilar.

Ett roterande värmeväxlare kan styras på olika sätt, ett bra exempel på detta är en MiniMax Styrenhet. Om du behöver en manual till MiniMax kan du antingen ladda hem den direkt, eller få den hemskickad. Oavsett alternativ kan du få den på nio olika spår, inklusive svenska och engelska.

Som med alla andra sorters teknikprodukter är det viktigt att använda den på rätt sätt. Oavsett om du redan har en hemma eller strax ska få den installerad kan det vara bra att läsa igenom manualen och se till att du vet hur den fungerar. Det är även bra att veta hur du underhåller din MiniMax styrenhet.

För att din värmeväxlare ska kunna göra precis det du vill, och att allt ska fungera som det borde måste du veta hur du styr din värmeväxlare med en MiniMax. Om du vet vilka inställningar som borde göras vid specifika tillfällen riskerar du inte att använda värmeväxlaren på ett onödigt eller omständligt vis när din MiniMax styrenhet ger dig lättare och smidigare val.

När allting görs korrekt kommer du att vara nöjd med hur allt fungerar för dig, hur insatt du är i kontrollen av din värmeväxlare, hur din MiniMax styrenhet sköter allt och naturligtvis hur varmt eller kallt du har det. Om du efter ett tag undrar något är det bara att gå tillbaka och rådfråga din manual för MiniMax, manualen är bra att alltid ha tillgänglig så att du lätt kan kolla upp det du är osäker på.