Interim management

Ni kanske har hört talas om interim management men kanske inte vet exakt vad det innebär? Interim management är något som vuxit fram i Sverige på senare år och har kommit att bli mycket populärt bland företag. Med en interim manager kan man lösa många problem och få in den spetskompetens som behövs för att ett projekt ska bli lyckat. Ofta besitter inte företaget en viss spetskompetens som behövs för att ett projekt ska bli lyckat. Ett exempel på detta är tex att ett företag behöver hyra en ekonomichef. Istället för att anställa en ekonomichef så kan man med ett kortare perspektiv få in kompetensen i bolaget som behövs.

Detta har visat sig vara ett ypperligt koncept. På så sätt får ni in erfarna och kompetenta medarbetare under den tid ni verkligen behöver detta. Det är annars svårt att få in denna typen av kompetens som kanske ett visst projekt kräver. Projekten i sig kan vara av den längre sorten men även under kortare projekt.

När man anlitar en interim manager så får man med kort varsel in kompetens i projekten. Detta kan vara den avgörande faktorn för hur projektet sedan blir och leder till. Det är ofta så att ett företag känner ett behov av någon form av kompetens men känner heller inte ska behövas att anställa ytterligare en medarbetare. Att anställa folk är också kostsamt och tidskrävande. Detta kan man undvika med hjälp av interim management. Detta har blivit ett koncept som fler och fler företag anammat, det har helt enkelt kommit en lösning på denna typen av problem som tidigare inte funnits tillgänglig. Mycket kostnadseffektiv och väl fungerade koncept kontra andra lösningar. Läs gärna mer om interim m management och bilda dig en egen uppfattning kring detta populära och vinstdrivande koncept. Kanske är interim management något som just ert företag är i behov av?